نمایش یک نتیجه

قهرمانان و بازندگان: نقش عوام و خواص در شکل گیری عاشورا

29,750 تومان
نویسنده در کتاب قهرمانان و بازماندگان؛ ویژگی ­های تاثیرگذار (خواص) و گروه تاثیرپذیر (عوام) در عاشورا و نیز وظایفی که بر عهده این دو گروه می باشد را بیان می­ کند.