نمایش یک نتیجه

درآمدی بر نظریه پولطلا (نظام پولی تمدن نوین اسلامی)

61,200 تومان
جمهوری اسلامی برای نیل به تمدن نوین اسلامی، نیازمند بستر پولی سالم، عادلانه و انسانی است و پولطلا زمینه تحقق چنین بستری را فراهم می کند؛ چراکه پولطلا، تورم گریز و تحریم ناپذیر است.