در حال نمایش یک نتیجه

گسست نکاح: تأملی دوباره درباره علل انحلال پیمان زناشویی

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
در طول زندگی زناشویی ممکن است حوادث و پیشامدهایی رخ دهد که به طور طبیعی پایه پیوند خانوادگی را سست