نمایش یک نتیجه

کاربرد درمان شناختی رفتاری در مشکلات روان شناختی دیابت نوع یک

40,000 تومان
کتاب کاربرد درمان شناختی رفتاری در مشکلات روان شناختی دیابت نوع یک توسط مهری افشاری و دکتر یوسف گرجی در حوزه روانشناسی به نگارش در آمده و نشر نوشته آن را منتشر کرده است.