نمایش یک نتیجه

تطور اندیشه سیاسی تشیع در دوره معاصر؛ با تأکید بر تحولات 50 ساله اخیر مکتب های نجف و جبل عامل

9,900 تومان
در این کتاب، با هدف واکاوی سیر تاریخی اندیشه سیاسی تشیع، تحولات و تطورات این حوزه اندیشگی طی دویست سال