نمایش یک نتیجه

درسنامه مختصر لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم (از مجموعه کتب صدایی دیگر ۹)

6,300 تومان
هدف از نگارش کتاب حاضر، ارائه تعریف و توضیح کوتاهی درباره دو ایدئولوژی اصلی استکبار غرب مدرن، یعنی «لیبرالیسم کلاسیک»