در حال نمایش یک نتیجه

چرتکه: مباحثی درباره آیین میانه روی در اقتصاد خانواده

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,000 تومان است.
صحبت از اقتصاد خانواده به عنوان مساله ای مهم در موضوعات اقتصادی، از اولویت برخوردار است؛ اما متاسفانه این مهم،