نمایش دادن همه 4 نتیجه

دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط با تاکید بر راهبردهای علمی مشاوره ای

18,000 تومان
کتاب دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط با تاکید بر راهبردهای علمی مشاوره ای  میتواند توسط مراکز مشاوره، پژوهشکده های زنان، سازمان ملی جوانان، دانشگاهها، خانه های سلامت شهرداری و دادگاه های خانواده مورد استفاده قرار گیرد

بهداشت روانی خانواده

94,500 تومان
کتاب بهداشت روانی خانواده با این نگاه در ۹ فصل تحت عناوینی همچون ازدواج، نشاط و سرزندگی، بخشش، زیر منظومه‌ها‌ی خانواده، ارتباط موثر، صله رحم، معنویت، تربیت دینی و... به رشته تحریر در آمده است

روانشناسی زن و خانواده

58,500 تومان
این کتاب قابلیت استفاده در مقاطع مختلف آکادمیک در رشته های مطالعات زنان و خانواده، مشاوره خانواده و تعلیم و تربیت را دارد.

مهارت های قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج

25,000 تومان
کتاب مهارت های قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج نوشته دکتر شعاع کاظمی و معصومه فتحعلی زاده با موضوع ازدواج و تداوم زندگی زناشویی، روانشناسی ازدواج و همسر گزینی می باشد.