نمایش یک نتیجه

فرهنگ مهم تر از سیاست: اشارات و تنبیهاتی برگرفته از منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی

20,000 تومان
نگارنده این اثر برش هایی از سخنان رهبر حکیم امت اسلام را که با انگیزه شخصی جمع آوری کرده بود