نمایش دادن همه 2 نتیجه

واقعیت و روش تبیین «کنش انسانی» در چهارچوب فلسفه اسلامی

13,500 تومان
کتاب حاضر دارای چهارفصل اساسی است. فصل نخست به معرفی روش تولید فلسفه علوم انسانی مبتنی بر فلسفه اسلامی اختصاص

معرفت نفس و حشر (ترجمه و تنقیح جلد 8 و 9 اسفار ملا صدرا)

83,600 تومان
این کتاب ترجمه و تنقیح جلد 8 و 9 اسفار ملاصدرا می باشد که در موضوعات نفس انسان و حشر