نمایش یک نتیجه

معجزه گفت و گو

247,000 تومان
ین کتاب با ارائه مثالهای جالب و رهنمودهایی که یادآوری آنها آسان است به ما نشان می دهد که چگونه صمیمیتها راعمیق تر کنیم، اختلافات را از سر راه برداریم و گفت و گویی رضایت بخش داشته باشیم و از این رهگذر زندگی پایدار و شادی آفرین را تضمین کنیم.