در حال نمایش 4 نتیجه

سبک شناسی تاریخ نگاری معاصر ایران

قیمت اصلی 5,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500 تومان است.
“سبک شناسی تاریخ نگاری” کتابی از یعقوب توکلی است که در مورد سه حوزه؛ سبک تاریخ نگاری، مؤسسات تاریخ نگاری

سیاست و تاریخ معاصر ایران: مقالات و گفتگوهای مسعود رضایی شریف آبادی

قیمت اصلی 14,400 تومان بود.قیمت فعلی 12,960 تومان است.
نویسنده که از تحلیل‏گران و محققان جبهه فکر و فرهنگ انقلاب اسلامی است، هر جا که احساس کرده سخنی ناروا

جستارهایی در تاریخ نگاری معاصر ایران

قیمت اصلی 13,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,700 تومان است.
کتاب «جستارهایی در تاریخ نگاری معاصر» به جریان ها و رویکردهای تاریخ نگاران انقلاب اسلامی می پردازد و ویژگی هر

آثار اندیشمندان معاصر مسلمان ۲ (ظفر بنگاش): انقلاب اسلامی؛ بزرگترین چالش آمریکا

قیمت اصلی 3,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700 تومان است.
کتاب «انقلاب اسلامی، بزرگترین چالش آمریکا» از مقدمه مترجم و ۵ مقاله و گفت وگوی دکتر مظفر اقبال تشکیل شده