نمایش یک نتیجه

رموز پژوهشگری: مفهوم شناسی، منبع یابی و آفرینش یک اثر پژوهشی

5,200 تومان
کتاب رموز پژوهشگری: مفهوم شناسی، منبع یابی و آفرینش یک اثر پژوهشی؛ مقدمه و پیش نیازهای لازم برای آفرینش یک اثر پژوهشی را به ما معرفی می کند.