نمایش یک نتیجه

تعامل مسلمانان با اهل کتاب

27,000 تومان
تعادر این نوشتار با تکیه بر معارف قرآن، بعد از اشاره به مقدمه ای درمورد اسلام و نقش مؤثر آن در رعایت حقوق ادیان و مذاهب و حفظ کرامت انسان، به تبیین موضوعاتی همچون شناخت لغات و اصطلاحات، موضع قرآن در مواجهه با اهل کتاب و دستورات قرآن در خصوص چگونگی تعامل با اهل کتاب پرداخته شده است.