نمایش یک نتیجه

گفتار و گفتگو در مردم سالاری دینی؛ همایش ملی نظریه مردم سالاری دینی (سومین: 1392: تهران)

12,150 تومان
نظریه مردم سالاری دینی به عنوان گفتمان حاکم و مدل محقق شده در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تبیین