در حال نمایش 2 نتیجه

مدیریت خانواده از دیدگاه آیات و روایات

قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,500 تومان است.
ازدواج,یک فرایند پیچیده و چند بعدی است که در طول یک دوره شکل می گیرد و برای تحقیق موفقیت آن نیاز به دانش,خردمندی ومهارت است.

خود را به که بسپارم؟: مدیریت خانواده

5,500 تومان
این کتاب از سلسله کتاب های مشاوره است که در ارتباط با مدیریت خانواده تدوین شده است. در فصل نخست