نمایش دادن همه 2 نتیجه

درباره عقل مدرن (مجموعه کتب صدایی دیگر 12)

4,500 تومان
کتاب فوق یکی از مجموعه کتب صدای دیگر میباشد که موضوع آن در رابطه با عقل است. این کتاب در

بشر مدرن و سرشت تاریخی او (از مجموعه کتب صدایی دیگر 8)

3,600 تومان
هدف مجموعه کتب صدایی دیگر، ارائه پژوهش ها و بررسی های محققانه و عمیق و بنیادین و نقادانه نسبت به