در حال نمایش 2 نتیجه

زندگی دکمه بازگشت ندارد: درنگی در باب سبک زندگی در عصر جدید

قیمت اصلی 5,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500 تومان است.
کتاب «زندگی دکمه بازگشت ندارد» از «مقدمه و سه فصل انگشت شستی ها و گوشی به سرها، مسافران تاریکی و

بشر مدرن و سرشت تاریخی او (از مجموعه کتب صدایی دیگر 8)

قیمت اصلی 4,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,600 تومان است.
هدف مجموعه کتب صدایی دیگر، ارائه پژوهش ها و بررسی های محققانه و عمیق و بنیادین و نقادانه نسبت به