در حال نمایش یک نتیجه

او یک مدرس بود

قیمت اصلی 1,400 تومان بود.قیمت فعلی 1,260 تومان است.
آیت الله سیدحسن مدرس از علما و نمایندگان برجسته، مبارز ضداستبدادی مجلس شورای ملی ایران و از مخالفان اصلی رضاخان