نمایش یک نتیجه

متن و ترجمه فارسی خطبه غدیر

27,000 تومان
کتاب حاضر با مروری بر ماجرای غدیر و ذکر متن خطبه و ترجمه ی آن، بخشی را به اسناد و