در حال نمایش 5 نتیجه

گفتمان تجدد

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.
در غرب شناسی و هویت شناسی مدرن که گونه ای دشمن شناسی در لایه های عمیق فرهنگی، علمی و اجتماعی

درباره عقل مدرن (مجموعه کتب صدایی دیگر 12)

قیمت اصلی 5,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500 تومان است.
کتاب فوق یکی از مجموعه کتب صدای دیگر میباشد که موضوع آن در رابطه با عقل است. این کتاب در

بشر مدرن و سرشت تاریخی او (از مجموعه کتب صدایی دیگر 8)

قیمت اصلی 4,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,600 تومان است.
هدف مجموعه کتب صدایی دیگر، ارائه پژوهش ها و بررسی های محققانه و عمیق و بنیادین و نقادانه نسبت به

درسنامه مختصر لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم (از مجموعه کتب صدایی دیگر ۹)

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300 تومان است.
هدف از نگارش کتاب حاضر، ارائه تعریف و توضیح کوتاهی درباره دو ایدئولوژی اصلی استکبار غرب مدرن، یعنی «لیبرالیسم کلاسیک»

دوره تاریخ غرب مدرن – جلد دوم: دوران رنسانس (از مجموعه کتب صدایی دیگر 7)

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300 تومان است.
هدف مجموعه کتب صدایی دیگر، ارائه پژوهش ها و بررسی های محققانه و عمیق و بنیادین و نقادانه نسبت به