مبارزه

نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • 900 تومان

  چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی

 • 33,300 تومان

  نقاب ها: جریان شناسی نفوذ در تاریخ انقلاب اسلامی ایران؛ نگاهی به پیدا و پنهان ۳۶ پرونده نفوذ و استحاله سیاسی، فکری و فرهنگی ایران

 • 2,700 تومان

  سرداران ایران زمین ۵: جشن آتش (علی پسر بویه)

 • 2,700 تومان

  سرداران ایران زمین ۴: جوانمردان صحرا (یعقوب لیث)

 • 2,700 تومان

  سرداران ایران زمین ۱۱: نبرد در تاریکی

 • 2,700 تومان

  سرداران ایران زمین ۷: کاروانسرای پریان

 • 2,700 تومان

  سرداران ایران زمین ۶: زیر نگاه سلطان

 • 2,700 تومان

  سرداران ایران زمین ۳: سردار سرکش (بهرام چوبین)

 • 2,700 تومان

  سرداران ایران زمین ۱۴: سردار سبز (میرزا کوچک خان جنگلی)

 • 31,500 تومان

  بازگشت از نیمه راه: جریان شناسی مخالفت ها با نظام و رهبری جمهوری اسلامی ایران (مروری بر اسناد، اسرار و ناگفته های جاماندگان قافله انقلاب)

 • 18,000 تومان

  لحظه های انقلاب

 • 4,230 تومان

  گفتمان مبارزه در اندیشه سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه های مبارزاتی