در حال نمایش یک نتیجه

اموال و ثروت های عمومی در حکومت اسلامی: برگرفته از درس خارج ولایت فقیه آیت الله محمد مومن قمی

قیمت اصلی 6,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,400 تومان است.
این کتاب در دو بخش «کلیات و مفاهیم» و «منابع مالی و ثروت های عمومی» تنظیم و تدوین شده است؛