نمایش یک نتیجه

خانه امن: مساجد، کارکردها، آسیب ها و چالش های فراروی

39,100 تومان
بزرگان و صاحب نظران مسائل مذهبی و فرهنگی بر این باورند که مسجد محوری یکی از گزینه های مهم اعتلای فرهنگی جوامع اسلامی است. کتاب «خانه امن: مساجد، کارکردها، آسیب ها و چالش های فراروی» کتابی در رابطه با جایگاه مساجد و نقش آنها و آسیب ها و چالش های فراروی مساجد می باشد.