نمایش دادن همه 2 نتیجه

چرتکه: مباحثی درباره آیین میانه روی در اقتصاد خانواده

4,500 تومان
صحبت از اقتصاد خانواده به عنوان مساله ای مهم در موضوعات اقتصادی، از اولویت برخوردار است؛ اما متاسفانه این مهم،

حسابی مصرف کنیم: اصلاح الگوی مصرف

15,000 تومان
این کتاب دارای سه فصل بوده و فصل نخست آن به کلیاتی در زمینه تعریف اصلاح الگوی مصرف، قناعت، اسراف،