در حال نمایش یک نتیجه

روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون – جلد اول: آسمان به زمین الصاق شد (از آغاز تا پایان قرون وسطی)

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,500 تومان است.
این کتاب که نخستین جلد از این مجموعه می باشد، با هدف تبیین صحیحی از تاریخ تمدن بشری و برای