قدرت نرم

نمایش یک نتیجه

  • 31,500 تومان

    خدمات اجتماعی و قدرت نرم: خدمات اجتماعی حزب الله به مثابه یک منبع قدرت