نمایش یک نتیجه

گفتمان شناسی اجتهاد معاصر با محوریت فقه حکومتی

50,400 تومان
از ویژگی های کتاب «گفتمان شناسی اجتهاد معاصر با محوریت فقه حکومتی» می توان به تازگی موضوع کتاب، بررسی تطبیقی نظرات اندیشمندان عصر حاضر، مفهوم شناسی، تبارشناسی، روش شناسی گفتمان های نوظهور فقهی و مقایسه با فقه حکومتی اشاره کرد.