نمایش یک نتیجه

فریب

117,000 تومان
نویسنده در این کتاب، هنرمندانه به تبیین ماهیت واقعی فرقه ضاله بهاییت و تشکیلات مافیایی آن پرداخته و ضمن روایت این داستان واقعی به شیوه های فریبکارانه این شیادان اشاره می ورزد به طوری که خواننده را آنچنان با قصه خود همراه می سازد که از خود می پرسد، این اتفاق چگونه حادث شد.