در حال نمایش 5 نتیجه

رمضان دریچه رویت: سیر الی الله در سایه ی جوع، صوم و ماه رمضان

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,000 تومان است.
کتاب «رمضان دریچه رؤیت» با رویکرد سیر الی الله در سایه ی جوع، صوم و ماه رمضان، حاصل سلسله ی

روزه دریچه ای به عالم معنا

قیمت اصلی 2,500 تومان بود.قیمت فعلی 2,250 تومان است.
کتاب حاضر حاصل سخنرانی مولف در جمع دانشجویان تربیت معلم است. خصوصیت این بحث در توجه کردن به روزه است

اعتکاف؛ آداب و آثار آن

قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.
نویسنده کتاب «اعتکاف؛ آداب و آثار آن» با بیانی شیوا به آدابی همچون: ذکر حق، همت عالی، ترک حدیث، عزلت

اموال و ثروت های عمومی در حکومت اسلامی: برگرفته از درس خارج ولایت فقیه آیت الله محمد مومن قمی

قیمت اصلی 6,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,400 تومان است.
این کتاب در دو بخش «کلیات و مفاهیم» و «منابع مالی و ثروت های عمومی» تنظیم و تدوین شده است؛