در حال نمایش یک نتیجه

فرایند بالینی درمان شناختی – رفتاری (برای درمانگران جدید)

17,000 تومان
کتاب پیش روی، مجموعه ای کاربردی در زمینه درمان شناختی – رفتاری است که به مفاهیم اصلی این شیوه درمان