در حال نمایش یک نتیجه

یادم تو را فراموش!: مهارت تقویت حافظه

قیمت اصلی 8,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,200 تومان است.
حافظه و تقویت آن از موضوعاتی است که به خصوص در دوران تحصیل اهمیتی بسیار دارد. کتاب حاضر می کوشد