نمایش دادن همه 2 نتیجه

زن و برابری: مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام

27,200 تومان
کتاب زن و برابری به بررسی مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام می پردازد تا بتواند پاسخ گوی بخشی از نیازهای فکری و نظری زن مسلمان در دنیای کنونی باشد.

نگاهی تطبیقی بر سبک زندگی اسلامی

25,600 تومان
کتاب نگاهی تطبیقی بر سبک زندگی اسلامی؛ به مطالعه سبک زندگی بانوان معلم به عنوان معلمان، مادران  و همسران جامعه اسلامی ایران می پردازد، چرا که آنها را الگوی قشر وسیعی از افراد جامعه می داند.