نمایش دادن همه 2 نتیجه

به سوی میمک: ناگفته هایی از اولین پیروزی ایران در جنگ و خاطرات سیاسی و اجتماعی

58,500 تومان
«به سوی میمک» کتابی درباره خاطرات علی کرم محمدیان از نبرد میمک است. نبرد میمک یک نبرد نبود، یک حماسه بود.

به سوی میمک

58,500 تومان
ناگفته هایی از اولین پیروزی ایران در جنگ و خاطرات سیاسی و اجتماعی