نمایش دادن همه 3 نتیجه

فرازهای رسا: زیبایی های بلاغی جملات در آیات قرآن از دیدگاه تفسیر المیزان

18,900 تومان
کتاب فرازهای رسا؛ در چهار فصل، نگاه علامه طباطبایی را به بلاغت جملات در آیات قرآن بر اساس تفسیر المیزان و تاثیر بخش های مختلف آن را در معنا و مفهوم آیات بررسی می کند.

برهان جهان شناختی کلامی (بررسی و نقد)

39,100 تومان
کتاب رهان جهان شناختی کلامی (بررسی و نقد) به نقد و بررسی نظرات کریگ و علامه طباطبایی رحمه الله علیه در مورد برهان جهان شناختی کلامی پرداخته است.

بررسی تطبیقی تاویل از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی

37,400 تومان
در کتاب بررسی تطبیقی تاویل از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی؛ به بررسی اجمالی تاریخچه تفسیر، اعم از روش تفسیری پیامبر، صحابه و تابعین پرداخته شده تا معیار صحیح در روش تفسیر مشخص شود و در نهایت مبانی و روش تفسیری علامه طباطبایی رحمه الله علیه و فخر رازی بررسی شده است. در بخش پایانی به بررسی ماهیت تاویل، فرق تفسیر و تاویل و عالمان به علم تاویل پرداخته تا دیدگاه صحیح در این مقوله قرآنی مشخص شود.