نمایش یک نتیجه

اخراجی ها: خاطرات سردار شهید حاج احد محرمی (علافی)

13,500 تومان
کتاب حاضر، خاطرات سردار شهید حاج احد علافی (دایی) از دوران جنگ تحمیلی است. او از آغاز جنگ تحمیلی در