در حال نمایش یک نتیجه

پهلوان سعید: زندگی نامه و خاطراتی از پهلوان شهید سعید طوقانی

10,000 تومان
شهید سعید طوقانی متولد ۱۳۴۲ از کودکی با هدایت پدر و عمویش در باشگاه جعفری به ورزش باستانی پرداخت و