نمایش یک نتیجه

طوبی: چالش ها و راهکارهای ترویج حجاب و عفاف در جامعه

36,900 تومان
در تهیه ی این پژوهش سعی شده است از نظر همه‌ی طیف های فکری در زمینه‌ی حجاب استفاده شود و شرط جامعیت، بی طرفی و انصاف تا حد ممکن بر اساس آرمان‌های جمهوری اسلامی رعایت گردد.