نمایش یک نتیجه

ساز و کارهای تحقیق پیمایشی (دفتر سوم)

22,500 تومان
کتاب ساز و کارهای تحقیق پیمایشی، که جلد سوم کتاب سازو کارهای پژوهش میدانی است، به مروری بر عملیات پیمایش در تحقیق پرداخته است.