در حال نمایش یک نتیجه

استاد (خرده روایت های زندگی استاد شهید دکتر مجید شهریاری)

قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 63,000 تومان است.
در این کتاب حدود ۲۰۰ خاطره از دوستان، دانشجویان، همکاران، همسر و فرزند شهید مجید شهریاری که همگی از آن