در حال نمایش یک نتیجه

شادی در قرآن

39,000 تومان
کتاب شادی در قرآن؛ در سه فصل به تبیین هر یک از واژگان که چه به صورت حقیقی و چه به صورت مجازی، چه با معنای پایه ای و اصلی و یا معنای نسبی به شادی در قرآن اشاره کرده اند، پرداخته است. از آنجا که «فرح» از پرکاربردترین واژگان شادی است، در فصلی مستقل به آن پرداخته شده و بقیه واژگان باتوجه به اینکه معنای اساسی شادی دارند یا نسبی، در دو فصل بعدی آمده اند.