نمایش یک نتیجه

نگاهی دوباره به نگاه شاعران نامدار ایرانی

36,550 تومان
کتاب نگاهی دوباره به نگاه شاعران نامدار ایرانی؛ مجموعه مقالانی با نگاهی نقادانه و مذهبی در رابطه با شاعران نامدار ایرانی است که توسط سیدمصطفی موسوی گرمارودی نگاشته شده و توسط نشر هاجر منتشر شده است.