نمایش یک نتیجه

سفیر: زندگی مصعب بن عمیر

7,650 تومان

این کتاب داستان زندگی مصعب بن عمیر، سفیر پیامبراکرم(ص) در مدینه را به صورت شعر برای کودکان بازگو می کند.