در حال نمایش یک نتیجه

سرریزون

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.
داستان این کتاب به زندگی و شهادت جوانی روستایی به نام علیشیر شفیعی اختصاص دارد که در سحرگاه ۲۹/۱۲/۱۳۶۶ بعد