نمایش یک نتیجه

زن در یهودیت

78,200 تومان
کتاب زن در یهودیت؛ زن را در شریعت و آئین یهودیت از نظرهای مختلف از جمله عبادات، پوشش، ازدواج و تشکیل خانواده، نقش های دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... مورد بررسی قرار می دهد.