نمایش یک نتیجه

زن و برابری: مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام

27,200 تومان
کتاب زن و برابری به بررسی مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام می پردازد تا بتواند پاسخ گوی بخشی از نیازهای فکری و نظری زن مسلمان در دنیای کنونی باشد.