نمایش یک نتیجه

ساز و کارهای پژوهش میدانی (دفتر اول)

35,700 تومان
کتاب ساز و کارهای پژوهش میدانی، در سه جلد تهیه شده است که در مجلد اول به چیستی تحقیق میدانی و مراحل آماده سازی طرح نامه پرداخته است.