در حال نمایش 2 نتیجه

حقیقت آرامش: مثبت اندیشی در متون اسلامی و روان شناسی مثبت گرا

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 136,000 تومان است.
کتاب حقیقت آرامش: مثبت اندیشی در متون اسلامی و روان شناسی مثبت گرا؛ درصدد است با نگرش تحلیلی روان شناختی، رویکرد مثبت و متعالی اسلام در ابعاد گوناگون را کشف و تبیین نموده و با نگاهی نو به آموزه های اسلامی و دینی، از منظر و پرتو درخشان مثبت اندیشی به بررسی و تجزیه و تحلیل متون اسلامی پرداخته و با رویکرد مثبت اندیشی و مولفه های آن در روان شناسی مثبت گرا مقایسه کند.

روان درمانی سوگ و داغ دیدگی با رویکرد اسلامی

قیمت اصلی 11,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,900 تومان است.
اهمیت کتاب پیش رو از این جهت است که به دنبال تنظیم یک برنامه درمانی مدون در زمینه سوگ و