در حال نمایش یک نتیجه

ره ش

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,800 تومان است.
امیرخانی در رمان «رهش» که برعکس شده شهر هم می تواند باشد، موضوع توسعه شهری را دست مایه قرار داده و تأثیرات آن را بر عرصه های زندگی انسان معاصر در قالب داستان زوجی معمار در تهران امروز به تصویر می کشد.