نمایش یک نتیجه

رنج مقدس ۲

81,000 تومان
در ادامه کتاب پرفروش "رنج مقدس"، این بار خانم شکوریان فرد سراغ سوژه فرعی داستان کتاب قبلی خود رفته است و داستان، درباره "مصطفی" و حوادث پیرامون او شکل گرفته است.